Čo sme zažili v Bhutáne na jar 2015?

Naša cesta sa od bežnej poznávacej cesty líšila tým, že sme mali možnosť preniknúť  "do hĺbky" Bhutánu, ku ktorému, má Lilia, naša sprievodkyňa, veľmi osobný vzťah. Zažili sme súkromný obrad v kláštore, obliekali sme si miestne kroje, naučili sa strieľať z luku, poznali sme miestnu kultúru a tradície. Veľa sme sa dozvedeli aj o  Tibetskom Budhizme, ktorý sa zachoval v Bhutane v takmer pôvodnej podobe. Videli sme kopec posvätných obrazov, navštívili veľa chrámov a stretli veľa krásných ľudí. Zažili sme Bhután a Bhután zažil nás.