Návšteva pyramíd v Bosne pre rodiny s deťmi

 

 1. deň. Odchod večer, cesta počas noci

2. deň. Ubytovanie, raňajky, fotografovanie aury, prehliadka tunela Ravne, výstup na pyramídu Slnka a Lásky, večera

3. deň. Raňajky, výstup na pyramídy Draka a Mesiaca, večera, dve hodiny v tme v tuneli Ravne

4. deň. Raňajky, foto aury, obhliadka kamenného chrámu vo Vratnici, meditácia v tuneli Ravne, večera, voľný program 

5. deň. Raňajky, pyramída Lásky, tunel Ravne, fotenie aury, balenie na cestu, večera, voľný program 

6. deň. Raňajky, odchod do Bratislavy

Trasa: Bratislava, Budapešť, Údolie pyramíd Visoko, tunel Ravne Visoko, Kamenný chrám Vrátnica a späť.